Informacje:

Koszty uczestnictwa

300 zł udział czynny z publikacją: udział w obradach konferencji, certyfikat uczestnictwa, prezentacja zgłoszonego referatu, dyplom potwierdzający prezentację zgłoszonego tematu, publikacja rozdziału w monografii po pozytywnej recenzji.
50 zł udział czynny bez publikacji: udział w obradach konferencji, certyfikat uczestnictwa, prezentacja zgłoszonego referatu, dyplom potwierdzający prezentację zgłoszonego tematu.
10 zł udział bierny: udział w obradach konferencji, certyfikat uczestnictwa