Organizatorzy

Komitet Orgnizacyjny:

 • dr Kamil Goryń - przewodniczący
 • dr Ewa Dąbrowska - Prokopowska - zastępca przewodniczącego
 • dr Patrycja Goryń - sekretarz
 • dr Piotr Paweł Laskowski - członek, webmaster
 • dr Justyna Olędzka - członek
 • mgr Patrycja Gardocka - członek
 • mgr Karolina Czerwionka - członek
 • podkom. Mirosław Klimuk - członek
 • mgr Dusanka Slijepcevic - członek
   

Komitet Naukowy:

 • dr hab. Tomasz Aleksandrowicz – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • dr hab. Daniel Boćkowski prof UwB – Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku ( Przewodniczący Komitetu Naukowego)
 • dr hab. Jan Poleszczuk prof UwB – Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku
 • prof. dr hab. Leszek Korzeniowski - Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie
 • dr hab. Mariusz Kubiak - Instytut Nauk o Bezpieczeństwie na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach
 • dr hab. Zbigniew Kuźniar – Akademia Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • dr hab. Grzegorz Nowacki prof UwB– Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku
 • dr Witold Sokała – Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Sławomir Zalewski – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku