Agenda konferencji

Agenda konferencji naukowej*
„Dezinformacja – Inspiracja – Społeczeństwo. Social CyberSecurity” organizowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku
Białystok, 12.01.2021

 • 9:00 Rozpoczęcie konferencji – dr Kamil Goryń
 • 9:15 Mechanizmy ataku informacyjnego. Skuteczność przeciwdziałania
  - dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, prof. WSPol (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
 • 9:35 Budowanie przestrzeni do działań inspiracyjnych i dezinformacyjnych przez podmioty Federacji Rosyjskiej (studium przypadku)
  – dr hab. Daniel Boćkowski, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
 • 9:55 Internet – wirtualny system poznawczy
  - dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
 • 10:15 Dyskusja
 • 10:30 – 11:00 Przerwa

PANEL I
Cyberbezpieczeństwo społeczne jako nowe narzędzie badawcze

 • 11:00 Teoretyczne i praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwa społecznego
  - mgr Adam Kuź (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • 11:15 Cyberbezpieczeństwo w administracji samorządowej
  - dr Krzysztof Gawkowski (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie)
 • 11:30 Główni aktorzy cyberprzestrzeni i ich przestępne działania
  - prof. dr hab. Tomasz Hoffmann (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)
 • 11:45 Wpływ zagrożeń cybernetycznych na prawo i praktyki wyborcze w Polsce i w USA – szanse i wyzwania
  - Jakub Kocjan (Uniwersytet Warszawski)
 • 12:00 Generation Z: Disinformation-Inspiration-Society. Is There a Solution to the Social Cybersecurity Problems?
  - mgr Artur S Laskowski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • 12:15 Wpływ zmiany prawa na zmianę w postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami przez instytucje publiczne
  – dr Patrycja Goryń (Uniwersytet w Białymstoku)
 • 12:30 Dyskusja

PANEL II
Nowe metody badania problematyki dezinformacji w socjologii i bezpieczeństwie narodowym

 • 11:00 Kreowanie dezinformacji poprzez sieci społecznościowe w dobie pandemii Covid-19
  - Przemysław Szramka (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
 • 11:15 Skuteczność primingu wśród elektoratu negatywnego - podejście eksperymentalne
  – Wiktoria Znyk (Uniwersytet Łódzki)
 • 11:30 Francuski system cyberbezpieczeństwa
  - mgr Ilona Rytek-Baniak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • 11:45 Cybersecurity is the key to the success of Industry 4.0
  – dr Łukasz Dragun (Politechnika Białostocka)
 • 12:00 Wielość narracji o wyburzaniu cerkwi w II RP a społeczny odbiór tego wydarzenia
  - mgr Anna Moroz (Uniwersytet w Białymstoku)
 • 12:15 Jak rozpoznawać podejrzaną aktywność komunikacyjną w Internecie i jakie kryteria zastosować w praktyce? Wyniki prac badawczo-rozwojowych nad platformą internetową służącą budowaniu i analizowaniu wizerunku w sieci
  – dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. USWSP (Uniwersytet SWSP)
 • 12:30 Koniec z przekłamywaniami- kreowanie wizerunku matki w socialmediach
  - mgr Karolina Czerwionka (Uniwersytet w Białymstoku)
 • 12:45 Dyskusja

PANEL III
Nowe kierunki działań dezinformacyjnych i inspiracyjnych w sieciach społecznościowych. Rozwój technologiczny

 • 11:00 Kierunki działań inspiracyjnych w sieciach społecznościowych. Rozwój technologiczny a działania
  - mgr Małgorzata Wiśniewska (Akademia WSB)
 • 11:15 Pandemia dezinformacji - prawnopsychologiczny punkt widzenia wobec internetowych ruchów antyszczepionkowych i alt-medowych
  - mgr Katarzyna Konopka (Uniwersytet w Białymstoku)
 • 11:30 Problematyka tożsamości internetowej i przynależności do sieci społecznych w obszarze cyberprzestrzeni
  - mgr Justyna Jarzębska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • 11:45 Mowa nienawiści w internecie jako patologia XXI wieku
  - mgr Agnieszka Romanowska (Uniwersytet w Białymstoku)
 • 12:00 Strategie medialne oparte na strachu i negatywnych emocjach na portalach społecznościowych - przykład organizacji ekologicznych
  - dr Ewa Dąbrowska-Prokopowska (Uniwersytet w Białymstoku)
 • 12:15 Dyskusja

PANEL IV
Socjotechniki - propaganda a dezinformacja. Kształtowanie opinii publicznej i postaw społecznych

 • 11:00 Kształtowanie opinii publicznej i postaw społecznych w procesie budowania wizerunku organizacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacji
  - mgr Robert Łojko (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
 • 11:15 Mechanizm i skutki funkcjonowania propagandy w Związku Radzieckim na przykładzie rozważań Stanisława Cat-Mackiewicza w książce „Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa Sowietów"
  - mgr Karolina Rybak (Uniwersytet Jagielloński)
 • 11:30 Między perswazją a dezinformacją, czyli gdzie leży granica współczesnej komunikacji politycznej?
  - Kamil Jastrzębski (Uniwersytet Jagielloński)
 • 11:45 Wikipedia jako potencjalne źródło dezinformacji w cyberprzestrzeni na przykładzie studium przypadku wpisu dotyczącego Mateusza Grzesiaka
  - Tomasz Gęsina (Uniwersytet w Białymstoku)
 • 12:00 Współczesne problemy migracji w kontekście zjawiska dezinformacji
  - Paulina Chmielecka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • 12:15 Dostępność i bezpieczeństwo witryn szkolnych województwa podlaskiego
  - dr Piotr Paweł Laskowski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • 12:30 Dyskusja

PANEL V
Społeczne uwarunkowania dezinformacji a nowoczesne technologie komunikacji. Postprawda w epoce wojny informacyjnej

 • 11:00 Dezinformacja w Internecie jako narzędzie podtrzymywania systemów autorytarnych
  - mgr Karolina Ferreira Fernandes (Uniwersytet w Białymstoku)
 • 11:15 O wybranych plotkach dotyczących szczepionek w czasie pandemii COVID-19 z perspektywy teorii argumentacji
  - dr Ewa Rosiak-Zięba (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • 11:30 Mechanika postprawdy. Konteksty komunikacyjne i społeczne
  - dr Wojciech Wądołowski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • 11:45 Dezinformacja jako zjawisko społeczne w dobie pandemii koronawirusa
  - Jakub Choryński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • 12:00 Samosiołowie czarnobylscy. O nieposłuszeństwie wobec ZSRR wypowiedzianym przez autochtonów
  - mgr Piotr Rakowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
 • 12:15 Społeczne uwarunkowania dezinformacji: przykład państw bałtyckich
  - dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik (Katolicki Uniwersytet Lubelski; Instytut Europy Środkowej)
 • 12:30 Sposób kreowania wizerunku Koreańczyków z Północy w koreańskich dramach i filmach- cicha wojna psychologiczna
  - mgr Patrycja Garodocka (Uniwersytet w Białymstoku)
 • 12:45 Dyskusja

PANEL VI
Wschodnie oblicze dezinformacji

 • 11:00 Rosyjska dezinformacja defensywna. Studium przypadku próby otrucia Aleksieja Nawalnego
  - mgr Kateryna Savranska (Uniwersytet Jagielloński)
 • 11:15 Trolling, fake news, infotaiment. Rola mediów społecznościowych w prowadzeniu wojny informacyjnej na przykładzie działań podejmowanych w tym obszarze przez Federację Rosyjską
  - mgr Paweł Staniurski (Instytut Analiz Społecznych)
 • 11:30 Zastosowanie deep fake’ów w rosyjskich działaniach propagandowych
  - dr Piotr Kościński
 • 11:45 Rosyjska dezinformacja w dobie pandemii
  - dr hab. Agnieszka Legucka (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
 • 12:00 Białoruskie elity polityczne w warunkach wydarzeń 2020: między post-prawdą a dezinformacją
  - dr Maxim Rust (Uniwersytet Warszawski)
 • 12:15 Dychotomia narracji na temat projektu integracji rosyjsko- białoruskiej. Mityzacja czy dezinformacja?
  - dr Justyna Olędzka (Akademia Finansów i Bizesu Vistula)
 • 12:30 Dyskusja
 • 13:00 Podsumowanie konferencji
  – dr Kamil Goryń