Konferencja naukowa: Dezinformacja – Inspiracja – Społeczeństwo. Social CyberSecurity

Ostatni raport ekspertów z Uniwersytetu Stanforda „Potemkin Pages & Personas: Assessing GRU Online Operations” pokazał światu wielowektorowe, agresywne działania GRU w sieciach społecznościowych. Dezinformacja oraz ukryta za nią inspiracja są dziś nierozerwalnymi elementami wpływania na społeczeństwa demokratyczne. Co ważne, dzisiejsze operacje nie dotyczą wyłącznie Europy i USA, na których skupiało się opracowanie. Rosja oraz nadal niedoceniane Chiny działają aktywnie na całym świecie, w tym w Afryce, gdzie zlikwidowano niedawno rosyjskie siatki dezinformacyjne mające wpływać na wybrane kraje tego kontynentu. Z kolei chińskie działania inspiracyjne powiązane są ściśle z ekspansją technologiczną Państwa Środka w obszarze technologii 5G. Na naszych oczach zmienia się skala i sposób wpływania na różnorodne społeczności.

Współczesny rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost złożoności sieci, z powodu dynamicznego rozwoju nowych mediów, generują istotne problemy w zakresie badania tak szybkiego przepływu informacji. Dodatkowo silne sprzężenie sfery wirtualnej z realną rzeczywistością społeczną, zwłaszcza w młodych pokoleniach, ogranicza możliwości wyjaśniające prostych modeli koncepcyjnych stosowanych w socjologii. Wymaga to ukształtowania nowej metodologii, obejmującej tak dynamiczne, nieliniowe i złożone środowisko funkcjonowania współczesnych ludzi.

W reakcji na te zagrożenia w USA pojawiły się badania social cyber security – nowej subdomeny w dyscyplinie bezpieczeństwa - które możemy nazwać na potrzeby naszej metodologii „cyberbezpieczeństwem społecznym”. Badacze z USA uważają, że cyberbezpieczeństwo społeczne w najbliższej dekadzie wpływać będzie na wszystkie poziomy przyszłych konfliktów, zarówno konwencjonalnych jak i niekonwencjonalnych. Kluczowa będzie, ich zdaniem, dynamika rozwoju środowiska informacyjnego, w którym rozwija się dezinformacja oraz działania inspirujące.

Podczas konferencja chcemy przeanalizować, w jaki sposób zaimplementować social cyber security w naszych warunkach, omówić zagadnienia związane z rozwojem dezinformacji i inspiracji na społeczeństwo, a także zastanowić się nad kierunkami i sposobami kształtowania opinii publicznej. Zależy nam na ukazaniu możliwie pełnego spektrum obszarów, na jakie można przy ich pomocy wpłynąć, z jednoczesnym usystematyzowaniem wiedzy. Z racji różnorodnych technik dezinformacji oraz inspiracji obecnych w przestrzeni publicznej omówione zostaną zarówno metody bardziej tradycyjne (m.in. budowanie agentury wpływu), jak i wykorzystujące nowoczesne technologie.

Zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień w następujących obszarach tematycznych:

  • Cyberbezpieczeństwo społeczne jako nowe narzędzie badawcze.
  • Nowe metody badania problematyki dezinformacji w socjologii i bezpieczeństwie narodowym.
  • Nowe kierunki działań dezinformacyjnych i inspiracyjnych w sieciach społecznościowych. Rozwój technologiczny a działania dezinformacyjne.
  • Socjotechniki - propaganda a dezinformacja. Kształtowanie opinii publicznej i postaw społecznych.
  • Społeczne uwarunkowania dezinformacji a nowoczesne technologie komunikacji. Postprawda w epoce wojny informacyjnej.