Dezinformacja – Inspiracja – Społeczeństwo
Social CyberSecurity
12 stycznia 2021, Białystok
[konferencja online]

Uniwersytet w Białymstoku,
Numer konta: 23 1160 2202 0000 0002 4179 4327
Tytuł przelewu: imię i nazwisko - dis2020

  • Termin konferencji: 12 stycznia 2021
  • Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 stycznia 2021
  • Termin wnoszenia opłat za udział w konferencji:11 stycznia 2021

300 zł udział czynny z publikacją: udział w obradach konferencji, certyfikat uczestnictwa, prezentacja zgłoszonego referatu, dyplom potwierdzający prezentację zgłoszonego tematu, publikacja rozdziału w monografii po pozytywnej recenzji.

50 zł udział czynny bez publikacji: udział w obradach konferencji, certyfikat uczestnictwa, prezentacja zgłoszonego referatu, dyplom potwierdzający prezentację zgłoszonego tematu.

10zł udział bierny: udział w obradach konferencji, certyfikat uczestnictwa